Selasa, 8 November 2011

Sebelum Engkau Halal BagiKu: Meluaskan Telaga Di Hati

Sebelum Engkau Halal BagiKu: Meluaskan Telaga Di Hati: Alhamdulillaah….. Segala Puji bagi Allah Tuhan Seru sekalian alam.Tuhan Yang Maha Rahman.Maha Rahim.. Shalawat serta salam senantiasa terc...