Ahad, 9 Jun 2013

9 GODAAN SYAITAN yang harus DIWASPADAI1. Syaitan itu selalu menggoda manusia untuk memikirkan angan-angan indah yang boleh dijangkau panca indera, kerana apa yang diinginkannya adalah agar manusia lalai ber'ibadah.

2. Syaitan itu menggoda manusia agar tidak mau mengakui keterlibatan Allah dalam urusan rezeki sehingga manusia selalu merasakan kesusahan sa'at ia bekerja.

3. Syaitan ingin bahawa ...manusia bekerja dengan hati penuh kesusahan, banyaknya keperluan hidup dan persaingan dalam mencari rezeki.

4. Syaitan memperlihatkan kepada orang keburukan orang lain agar mereka tidak mau saling tolong menolong satu sama lain.

5. Syaitan selalu berusaha memasukkan cadangan negatif ke dalam hati orang beriman agar merasakan kesusahan.

6. Syaitan memperlihatkan banyaknya kepeluan hidup Anda agar Anda selalu merasa kekurangan.

7. Syaitan menanam benih kebencian dalam kesedaran manusia agar satu sama lain saling bermusuhan dalam kehidupan duniawi ini.

8. Sa'at syaitan menguasai kesedaran manusia maka fikiran akan memandang keburukan sebagai kebaikan.

9. Syaitan tidak mengajarkan manusia berfikir dengan benar tapi ia mengajarkannya manusia agar merasa selalu benar.

"Semoga kita selalu dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk."

aamiin ya sami'uddo'a.