Khamis, 12 Julai 2012

PAGAR SYURGA DAN NERAKA


Daripada Abu Hurairah r.a,
Rasulullah s.a.w. bersabda:

Ketika Allah telah menciptakan syurga, Allah berfirman kepada Jibril:

Pergilah, lalu lihatlah syurga itu

Malaikat pun pergi dan melihat kepadanya, kemudian ia datang dan berkata:

"Wahai tuhanku, demi kePerkasaan-MU, tidak lah seseorang mendengarnya melainkan ingin memasukinya"

Kemudian syurga dipagari dengan ketidaksenangan

Dan Allah berfirman:

Wahai Jibril, pergilah dan lihatlah kepadanya

Ia pun pergi dan melihat kepadanya,
kemudian ia datang dan berkata

"Wahai Tuhanku,demi kePerkasaanMu, sungguh aku khuatir tidak ada seorang pun yang memasukinya"

Nabi melanjutkan;

'ketika Allah menciptakan neraka,

Dia berfirman:

'pergi dan lihatlah kepadanya

Ia (Jibril) pun pergi lalu melihatnya kemudian datang seraya berkata:

"wahai Tuhanku, demi kePerkasaanMu, tidaklah seorang yang mendengarnya lalu ingin memasukinya

Lalu neraka di kelilingi dengan kesenagan dan Allah berfirman:

"Wahai malaikat, pergilah lalu lihatlah kepadanya

Ia pun pergi lalu melihat kepadanya, kemudian datang seraya berkata:

"Wahai Tuhanku, demi kePerkasaanMu, sungguh aku khuatir, tiada seorang pun tersisa melainkan memasukinya"

(Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasa'i dan Ahmad)